Είσοδος της Μονής όπως ήταν παλαιά. Διακρίνεται η Ηγουμένη Μαριάμ (από τον πρώτο καιρό της εγκαταστάσεως Της στην ερειπωμένη Ιερά Μονή).

Archives

X