Το γραφείο της Καθηγουμένης όπου δέχεται τους προσκυνητές, δίπλα στο Αρχονταρίκι.

Archives

X