Αναμνηστική φωτογραφία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου μας Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.κ. Ιεροθέου μετά την Χειροτονία της μοναχής Προδρόμης.

909 × 682 Αναμνηστική φωτογραφία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου μας Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.κ. Ιεροθέου μετά την Χειροτονία της μοναχής Προδρόμης.
Αναμνηστική φωτογραφία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου μας Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.κ. Ιεροθέου μετά την Χειροτονία της μοναχής Προδρόμης.