Εσωτερικά του Ναού της Αγίας Παρασκευής μετά την τελική ανακαίνιση όπου διακρίνονται τα θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα καθώς και το τέμπλο του Ναού.

1392 × 1957 Εσωτερικά του Ναού της Αγίας Παρασκευής μετά την τελική ανακαίνιση όπου διακρίνονται τα θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα καθώς και το τέμπλο του Ναού.
: Εσωτερικά του Ναού της Αγίας Παρασκευής μετά την τελική ανακαίνιση όπου διακρίνονται τα θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα καθώς και το τέμπλο του Ναού.