Η Ηγουμένη Μαριάμ στην εξωτερική περίφραξη των κελίων της Μονής, όπου κρατάει τεμάχιο πέτρας το οποίο μετέφερε πίσω στην Ελλάδα και φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής.

909 × 682 Η Ηγουμένη Μαριάμ στην εξωτερική περίφραξη των κελίων της Μονής, όπου κρατάει τεμάχιο πέτρας το οποίο μετέφερε πίσω στην Ελλάδα και φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής.
Η Ηγουμένη Μαριάμ στην εξωτερική περίφραξη των κελίων της Μονής, όπου κρατάει τεμάχιο πέτρας το οποίο μετέφερε πίσω στην Ελλάδα και φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής.