Εικόνα Τιμίου Προδρόμου (είναι η Ιερά Εικόνα η οποία δάκρυσε όταν κάηκε από τους Τούρκους το Μοναστήρι στον Πόντο) 1η σειρά του τέμπλου, φιλοτεχνημένη με κηρομαστίχη (1717).

415 × 439 Εικόνα Τιμίου Προδρόμου (είναι η Ιερά Εικόνα η οποία δάκρυσε όταν κάηκε από τους Τούρκους το Μοναστήρι στον Πόντο) 1η σειρά του τέμπλου, φιλοτεχνημένη με κηρομαστίχη (1717).
Εικόνα Τιμίου Προδρόμου (είναι η Ιερά Εικόνα η οποία δάκρυσε όταν κάηκε από τους Τούρκους το Μοναστήρι στον Πόντο) 1η σειρά του τέμπλου, φιλοτεχνημένη με κηρομαστίχη (1717).