Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής όπως ήταν παλαιά πριν τη ριζική ανακαίνιση.

Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής όπως ήταν παλαιά πριν τη ριζική ανακαίνιση.

Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής μετά τη ριζική ανακαίνιση.

Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής μετά τη ριζική ανακαίνιση.

Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής μετά τη ριζική ανακαίνιση όπου διακρίνεται το κτίριο των κελιών των μοναχών

Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής μετά τη ριζική ανακαίνιση όπου διακρίνεται το κτίριο των κελιών των μοναχών

Λεπτομέρεια του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, Δεξιά.

Λεπτομέρεια του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, Δεξιά.

Σκέπαστρο εξωτερικά του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής.

Σκέπαστρο εξωτερικά του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής.

Λεπτομέρεια από την εξωτερική διακόσμηση του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής.

Λεπτομέρεια από την εξωτερική διακόσμηση του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής.

Λεπτομέρεια από την εξωτερική διακόσμηση του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής.

Λεπτομέρεια από την εξωτερική διακόσμηση του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής.

Το μπαλκόνι Αριστερά του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, όπου γίνεται η Ανάσταση και η Αρτοκλασία στη μνήμη της Αγίας.

Το μπαλκόνι Αριστερά του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, όπου γίνεται η Ανάσταση και η Αρτοκλασία στη μνήμη της Αγίας.

Το μπαλκόνι Αριστερά του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής.

Το μπαλκόνι Αριστερά του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής.

Ιερά Θαυματουργή Εικόνα της Αγίας Παρασκευής 2η σειρά του τέμπλου (1882).

Ιερά Θαυματουργή Εικόνα της Αγίας Παρασκευής 2η σειρά του τέμπλου (1882).

Εσωτερικά του Ναού της Αγίας Παρασκευής μετά την 1η ανακαίνιση του δαπέδου.

Εσωτερικά του Ναού της Αγίας Παρασκευής μετά την 1η ανακαίνιση του δαπέδου.

Εσωτερικά του Ναού της Αγίας Παρασκευής μετά την τελική ανακαίνιση όπου διακρίνονται τα θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα καθώς και το τέμπλο του Ναού.

Εσωτερικά του Ναού της Αγίας Παρασκευής μετά την τελική ανακαίνιση όπου διακρίνονται τα θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα καθώς και το τέμπλο του Ναού.

Ο Νάρθηκας του Ναού της Αγίας Παρασκευής με το υπέροχο ψηφιδωτό δάπεδο όπου διακρίνεται η μια από τις δυο επιγραφές.

Ο Νάρθηκας του Ναού της Αγίας Παρασκευής με το υπέροχο ψηφιδωτό δάπεδο όπου διακρίνεται η μια από τις δυο επιγραφές.

Τοιχογραφία εσωτερικά του Ναού της Αγίας Παρασκευής, λεπτομέρεια από τη ζωή της Αγίας Παρασκευής.

Τοιχογραφία εσωτερικά του Ναού της Αγίας Παρασκευής, λεπτομέρεια από τη ζωή της Αγίας Παρασκευής.

Τοιχογραφία εσωτερικά του Ναού της Αγίας Παρασκευής, λεπτομέρεια από το μαρτύριο της Αγίας Παρασκευής.

Τοιχογραφία εσωτερικά του Ναού της Αγίας Παρασκευής, λεπτομέρεια από το μαρτύριο της Αγίας Παρασκευής.

Προσκυνητάρι μεγάλο της Παναγία Πορταϊτίσσης εντός του παρεκκλησίου του Αγίου Σπυρίδωνος.

Προσκυνητάρι μεγάλο της Παναγία Πορταϊτίσσης εντός του παρεκκλησίου του Αγίου Σπυρίδωνος.

Προσκυνητάρι μεγάλο της Παναγίας του κάμπου, έργο του Αγιογράφου Κ. Ξενόπουλου. Δεξιά στο Νάρθηκα.

Προσκυνητάρι μεγάλο της Παναγίας του κάμπου, έργο του Αγιογράφου Κ. Ξενόπουλου. Δεξιά στο Νάρθηκα.

Προσκυνητάρι μεγάλο της Αγίας Παρασκευής, έργο του Αγιογράφου Κ. Ξενόπουλου. Αριστερά στο Νάρθηκα.

Προσκυνητάρι μεγάλο της Αγίας Παρασκευής, έργο του Αγιογράφου Κ. Ξενόπουλου. Αριστερά στο Νάρθηκα.

Είσοδος του παρεκκλησίου της Αγίας Θεοφανώς. Αριστερό κλίτος του Ναού.

Είσοδος του παρεκκλησίου της Αγίας Θεοφανώς. Αριστερό κλίτος του Ναού.

Το τέμπλο της Αγίας Θεοφανώς.

Το τέμπλο της Αγίας Θεοφανώς.

Λεπτομέρεια από το ταβάνι του Αριστερού κλίτους.

Λεπτομέρεια από το ταβάνι του Αριστερού κλίτους.

Το Παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνος (δεξιό κλίτος) με το υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο, έργο του Σερραίου ξυλογλύπτου Δ. Μπόλαρη.

Το Παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνος (δεξιό κλίτος) με το υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο, έργο του Σερραίου ξυλογλύπτου Δ. Μπόλαρη.

Λεπτομέρεια από το ταβάνι του Δεξιού κλίτους. (παρεκκλήσιο Αγίου Σπυρίδωνος).

Λεπτομέρεια από το ταβάνι του Δεξιού κλίτους. (παρεκκλήσιο Αγίου Σπυρίδωνος).

Το ψηφιδωτό δάπεδο του παρεκκλησίου του Αγίου Σπυρίδωνος.

Το ψηφιδωτό δάπεδο του παρεκκλησίου του Αγίου Σπυρίδωνος.

Μαρμάρινη Ιστορική επιγραφή στο Νάρθηκα.

Μαρμάρινη Ιστορική επιγραφή στο Νάρθηκα.

Μαρμάρινη Ιστορική επιγραφή στο Δεξιό κλίτος. (παρεκκλήσιο Αγίου Σπυρίδωνος).

Μαρμάρινη Ιστορική επιγραφή στο Δεξιό κλίτος. (παρεκκλήσιο Αγίου Σπυρίδωνος).

Προσκυνητάρι της Παναγίας Άξιον Εστί.

Προσκυνητάρι της Παναγίας Άξιον Εστί.

Εικόνα Παναγία Ένθρονη 2η σειρά του τέμπλου (1863).

Εικόνα Παναγία Ένθρονη 2η σειρά του τέμπλου (1863).

Εικόνα Ιησούς Χριστός δεσποτική 2η σειρά του τέμπλου (1863).

Εικόνα Ιησούς Χριστός δεσποτική 2η σειρά του τέμπλου (1863).

Εικόνα Ιησούς Χριστός 1η σειρά του τέμπλου, φιλοτεχνημένη με κηρομαστίχη (1717).

Εικόνα Ιησούς Χριστός 1η σειρά του τέμπλου, φιλοτεχνημένη με κηρομαστίχη (1717).

Εικόνα Παναγία γαλακτοτροφούσα 1η  σειρά του τέμπλου, φιλοτεχνημένη με κηρομαστίχη (1717).

Εικόνα Παναγία γαλακτοτροφούσα 1η σειρά του τέμπλου, φιλοτεχνημένη με κηρομαστίχη (1717).

Εικόνα Τιμίου Προδρόμου (είναι η Ιερά Εικόνα η οποία δάκρυσε όταν κάηκε από τους Τούρκους το Μοναστήρι στον Πόντο) 1η  σειρά του τέμπλου, φιλοτεχνημένη με κηρομαστίχη (1717).

Εικόνα Τιμίου Προδρόμου (είναι η Ιερά Εικόνα η οποία δάκρυσε όταν κάηκε από τους Τούρκους το Μοναστήρι στον Πόντο) 1η σειρά του τέμπλου, φιλοτεχνημένη με κηρομαστίχη (1717).

Εικόνα Αγίου Νικολάου & Αγίου Αθανασίου 3η σειρά του τέμπλου (1855).

Εικόνα Αγίου Νικολάου & Αγίου Αθανασίου 3η σειρά του τέμπλου (1855).

Εικόνα Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 3η  σειρά του τέμπλου (1883).

Εικόνα Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 3η σειρά του τέμπλου (1883).

Λεπτομέρεια 4ης σειράς του τέμπλου.

Λεπτομέρεια 4ης σειράς του τέμπλου.

Λεπτομέρεια 4ης σειράς του τέμπλου.

Λεπτομέρεια 4ης σειράς του τέμπλου.

Αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Σουμελά.

Αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Σουμελά.

Εξωτερική δεξιά άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ.

Εξωτερική δεξιά άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ.

Εξωτερική άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ, κύρια είσοδος.

Εξωτερική άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ, κύρια είσοδος.

Εξωτερική δεξιά άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ όπου διακρίνεται το εκθετήριο της Μονής.

Εξωτερική δεξιά άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ όπου διακρίνεται το εκθετήριο της Μονής.

Εσωτερική άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ.

Εσωτερική άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ.

Εσωτερική άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ όπου διακρίνονται τα ψηφιδωτά δάπεδα.

Εσωτερική άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ όπου διακρίνονται τα ψηφιδωτά δάπεδα.

Εξωτερική άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ αριστερά.

Εξωτερική άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ αριστερά.

Εξωτερική άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ με το ξύλινο σκέπαστρο (μπαλκόνι).

Εξωτερική άποψη του Ναού του Αγίου Ραφαήλ με το ξύλινο σκέπαστρο (μπαλκόνι).

Παρεκκλήσιο του Αγίου Ανθίμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ραφαήλ.

Παρεκκλήσιο του Αγίου Ανθίμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ραφαήλ.

Είσοδος της Μονής όπως ήταν παλαιά. Διακρίνεται η Ηγουμένη Μαριάμ (από τον πρώτο καιρό της εγκαταστάσεως Της στην ερειπωμένη Ιερά Μονή).

Είσοδος της Μονής όπως ήταν παλαιά. Διακρίνεται η Ηγουμένη Μαριάμ (από τον πρώτο καιρό της εγκαταστάσεως Της στην ερειπωμένη Ιερά Μονή).

Η κύρια είσοδος της Μονής μετά τη ριζική ανακαίνιση. 1η Πύλη.

Η κύρια είσοδος της Μονής μετά τη ριζική ανακαίνιση. 1η Πύλη.

Λεπτομέρεια από την Αγιογραφία της 1ης Πύλης.

Λεπτομέρεια από την Αγιογραφία της 1ης Πύλης.

Η κύρια είσοδος της Μονής. 1η Πύλη. (από μέσα προς τα έξω).

Η κύρια είσοδος της Μονής. 1η Πύλη. (από μέσα προς τα έξω).

Από την 1η στη 2η Πύλη όπου διακρίνεται μία από τις πολλές εγκαταστάσεις με σπάνια πουλιά στη Μονή.

Από την 1η στη 2η Πύλη όπου διακρίνεται μία από τις πολλές εγκαταστάσεις με σπάνια πουλιά στη Μονή.

Η εσωτερική πύλη (2η) όπου Αριστερά διακρίνεται το Θαυματουργό Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής.

Η εσωτερική πύλη (2η) όπου Αριστερά διακρίνεται το Θαυματουργό Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής.

Το Θαυματουργό Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής.

Το Θαυματουργό Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής.

Λεπτομέρεια από την Τοιχογραφία της 2ης Πύλης.

Λεπτομέρεια από την Τοιχογραφία της 2ης Πύλης.

Λεπτομέρεια από την 2η Πύλη με την επένδυση πέτρας.

Λεπτομέρεια από την 2η Πύλη με την επένδυση πέτρας.

Η 2η Πύλη της Μονής. (από μέσα προς τα έξω).

Η 2η Πύλη της Μονής. (από μέσα προς τα έξω).

Από την 2η Πύλη προς το Καθολικό της Μονής.

Από την 2η Πύλη προς το Καθολικό της Μονής.

Από το Καθολικό της Μονής προς την 2η Πύλη.

Από το Καθολικό της Μονής προς την 2η Πύλη.

Το Δεσποτικό.

Το Δεσποτικό.

Το κάτω μέρος του Δεσποτικού.

Το κάτω μέρος του Δεσποτικού.

Τα κελία των Μοναχών.

Τα κελία των Μοναχών.

Λεπτομέρεια από την τοιχογραφία από τα κελιά των Μοναχών <<Ο Εσταυρωμένος Μοναχός>>.

Λεπτομέρεια από την τοιχογραφία από τα κελιά των Μοναχών <<Ο Εσταυρωμένος Μοναχός>>.

Από το Καθολικό προς το Αρχονταρίκι – Εκθετήρια της Μονής.

Από το Καθολικό προς το Αρχονταρίκι – Εκθετήρια της Μονής.

Λεπτομέρεια από την εξωτερική άποψη του Εκθετηρίου.

Λεπτομέρεια από την εξωτερική άποψη του Εκθετηρίου.

Δεξιά πλευρά του Ναού της Αγίας Παρασκευής (Καθολικό) και η πίσω πλευρά του Ξενώνα, όπου διακρίνεται η παράσταση με το Ιστορικό της Μονής, έργο του Αγιογράφου Ράιδου.

Δεξιά πλευρά του Ναού της Αγίας Παρασκευής (Καθολικό) και η πίσω πλευρά του Ξενώνα, όπου διακρίνεται η παράσταση με το Ιστορικό της Μονής, έργο του Αγιογράφου Ράιδου.

Λεπτομέρεια από την τοιχογραφία όπου εξιστορεί σε 6 παραστάσεις την Ιστορία της Μονής.

Λεπτομέρεια από την τοιχογραφία όπου εξιστορεί σε 6 παραστάσεις την Ιστορία της Μονής.

Ο παλαιός κρουνός πριν την ανακαίνιση.

Ο παλαιός κρουνός πριν την ανακαίνιση.

Ο κρουνός μετά την ανακαίνιση. (Μπροστινή πλευρά).

Ο κρουνός μετά την ανακαίνιση. (Μπροστινή πλευρά).

Ο κρουνός μετά την ανακαίνιση. (Πίσω πλευρά).

Ο κρουνός μετά την ανακαίνιση. (Πίσω πλευρά).

Εξωτερικός χώρος για ξεκούραση των προσκυνητών έξω από το Εκθετήριο της Μονής.

Εξωτερικός χώρος για ξεκούραση των προσκυνητών έξω από το Εκθετήριο της Μονής.

Εξωτερικός χώρος για ξεκούραση των προσκυνητών έξω από το Εκθετήριο της Μονής.

Εξωτερικός χώρος για ξεκούραση των προσκυνητών έξω από το Εκθετήριο της Μονής.

Ο Ξενώνας της Μονής.

Ο Ξενώνας της Μονής.

Εσωτερική άποψη του Αρχονταρικίου.

Εσωτερική άποψη του Αρχονταρικίου.

Εσωτερική άποψη του Αρχονταρικίου.

Εσωτερική άποψη του Αρχονταρικίου.

: Λεπτομέρεια από το Αρχονταρίκι όπου διακρίνεται σε φωτογραφία ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης μας Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.κ.Ιερόθεος.

: Λεπτομέρεια από το Αρχονταρίκι όπου διακρίνεται σε φωτογραφία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.κ.Ιερόθεος.

Παράσταση <<Φιλοξενία του Αβραάμ>> εντός του Αρχονταρικίου.

Παράσταση <<Φιλοξενία του Αβραάμ>> εντός του Αρχονταρικίου.

Λεπτομέρεια από το παραδοσιακό ταβάνι.

Λεπτομέρεια από το παραδοσιακό ταβάνι.

Μία από τις ροζέτες του Αρχονταρικίου.

Μία από τις ροζέτες του Αρχονταρικίου.

Λεπτομέρεια από το παραδοσιακό ταβάνι.

Λεπτομέρεια από το παραδοσιακό ταβάνι.

Λεπτομέρεια από το παραδοσιακό ταβάνι.

Λεπτομέρεια από το παραδοσιακό ταβάνι.

Λεπτομέρεια από το παραδοσιακό ταβάνι.

Λεπτομέρεια από το παραδοσιακό ταβάνι.

Λεπτομέρεια από το Αρχονταρίκι όπου διακρίνεται η φωτογραφία των Μοναχών που ήρθαν από τα Ίμερα του Πόντου.

Λεπτομέρεια από το Αρχονταρίκι όπου διακρίνεται η φωτογραφία των Μοναχών που ήρθαν από τα Ίμερα του Πόντου.

Το γραφείο της Καθηγουμένης όπου δέχεται τους προσκυνητές, δίπλα στο Αρχονταρίκι.

Το γραφείο της Καθηγουμένης όπου δέχεται τους προσκυνητές, δίπλα στο Αρχονταρίκι.

Λεπτομέρεια από το ταβάνι.

Λεπτομέρεια από το ταβάνι.

Μέρος από το γραφείο όπου διακρίνεται ο επιτάφιος που ήρθε από τα Ίμερα του Πόντου μαζί με τα άλλα κειμήλια.

Μέρος από το γραφείο όπου διακρίνεται ο επιτάφιος που ήρθε από τα Ίμερα του Πόντου μαζί με τα άλλα κειμήλια.

Είσοδος στο Συνεδριακό Κέντρο.

Είσοδος στο Συνεδριακό Κέντρο.

Εσωτερικά του Συνεδριακού Κέντρου όπου διακρίνεται η ψηφιδωτή παράσταση.

Εσωτερικά του Συνεδριακού Κέντρου όπου διακρίνεται η ψηφιδωτή παράσταση.

Λεπτομέρεια της ψηφιδωτής παράστασης.

Λεπτομέρεια της ψηφιδωτής παράστασης.

Λεπτομέρεια από το ζωγραφιστό ταβάνι και μία από τις ξύλινες σκαλιστές ροζέτες.

Λεπτομέρεια από το ζωγραφιστό ταβάνι και μία από τις ξύλινες σκαλιστές ροζέτες.

Λεπτομέρεια από τη ζωγραφική, εμπνευσμένη από τη φύση της Ιεράς Μονής.

Λεπτομέρεια από τη ζωγραφική, εμπνευσμένη από τη φύση της Ιεράς Μονής.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το ζωγραφιστό ταβάνι και μία από τις ξύλινες σκαλιστές ροζέτες.

Λεπτομέρεια από το ζωγραφιστό ταβάνι και μία από τις ξύλινες σκαλιστές ροζέτες.

Λεπτομέρεια από το ζωγραφιστό ταβάνι.

Λεπτομέρεια από το ζωγραφιστό ταβάνι.

Λεπτομέρεια από το ζωγραφιστό ταβάνι.

Λεπτομέρεια από το ζωγραφιστό ταβάνι.

Λεπτομέρεια από το ζωγραφιστό ταβάνι και μία από τις ξύλινες σκαλιστές ροζέτες.

Λεπτομέρεια από το ζωγραφιστό ταβάνι και μία από τις ξύλινες σκαλιστές ροζέτες.

Λεπτομέρεια από το ζωγραφιστό ταβάνι και μία από τις ξύλινες σκαλιστές ροζέτες.

Λεπτομέρεια από το ζωγραφιστό ταβάνι και μία από τις ξύλινες σκαλιστές ροζέτες.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από το Συνεδριακό Κέντρο.

Λεπτομέρεια από την εξωτερική διακόσμηση του Συνεδριακού Κέντρου.

Λεπτομέρεια από την εξωτερική διακόσμηση του Συνεδριακού Κέντρου.

Λεπτομέρεια από την εξωτερική διακόσμηση του Συνεδριακού Κέντρου.

Λεπτομέρεια από την εξωτερική διακόσμηση του Συνεδριακού Κέντρου.

Λεπτομέρεια από την εξωτερική διακόσμηση του Συνεδριακού Κέντρου.

Λεπτομέρεια από την εξωτερική διακόσμηση του Συνεδριακού Κέντρου.

Εικόνα της Αγίας Παρασκευής η οποία γίνεται λιτανεία.

Εικόνα της Αγίας Παρασκευής η οποία γίνεται λιτανεία.

Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Αγίας Παρασκευής στην παραμονή της μνήμης Της, την οποία τιμούν οι Πόντιοι της περιοχής, καθότι η Ιερά μας Μονή είναι Ποντιακή.

Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Αγίας Παρασκευής στην παραμονή της μνήμης Της, την οποία τιμούν οι Πόντιοι της περιοχής, καθότι η Ιερά μας Μονή είναι Ποντιακή.

Λιτανεία στην παραμονή της μνήμης Της.

Λιτανεία στην παραμονή της μνήμης Της.

Λιτανεία των Θαυματουργών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής στην παραμονή της μνήμης Της.

Λιτανεία των Θαυματουργών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής στην παραμονή της μνήμης Της.

Λιτανεία των Θαυματουργών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής στην παραμονή της μνήμης Της όπου πλήθος προσκυνητών ξαπλώνουν για να περάσουν από πάνω τους

Λιτανεία των Θαυματουργών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής στην παραμονή της μνήμης Της όπου πλήθος προσκυνητών ξαπλώνουν για να περάσουν από πάνω τους

Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Αγίας Παρασκευής στην παραμονή της μνήμης Της όπου πλήθος προσκυνητών ξαπλώνουν για να περάσουν από πάνω τους.

Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Αγίας Παρασκευής στην παραμονή της μνήμης Της όπου πλήθος προσκυνητών ξαπλώνουν για να περάσουν από πάνω τους.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.κ. Ιερόθεος τελεί την Ιερά Αρτοκλασία στο μπαλκόνι ανήμερα της μνήμης της Αγίας Παρασκευής.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.κ. Ιερόθεος τελεί την Ιερά Αρτοκλασία στο μπαλκόνι ανήμερα της μνήμης της Αγίας Παρασκευής.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.κ. Ιερόθεος μετά των επισήμων στην τραπεζαρία μετά την Εορτή της Αγίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.κ. Ιερόθεος μετά των επισήμων στην τραπεζαρία μετά την Εορτή της Αγίας.

Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ραφαήλ από τη Μυτιλήνη Λέσβου στην Ιερά μας Μονή.

Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ραφαήλ από τη Μυτιλήνη Λέσβου στην Ιερά μας Μονή.

Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ραφαήλ από την Μυτιλήνη Λέσβου στην Ιερά μας Μονή. Λιτανεία.

Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ραφαήλ από την Μυτιλήνη Λέσβου στην Ιερά μας Μονή. Λιτανεία.

Από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Ραφαήλ τα οποία τελέσαν οι Μητροπολίτες: μακαριστός Μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου κυρός Σπυρίδωνας και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ερεσσού και Πλωμαρίου κ.κ. Ιακώβου, εντός του Ιερού Βήματος.

Από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Ραφαήλ τα οποία τελέσαν οι Μητροπολίτες: μακαριστός Μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου κυρός Σπυρίδωνας και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ερεσσού και Πλωμαρίου κ.κ. Ιακώβου, εντός του Ιερού Βήματος.

Από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Ραφαήλ, Λιτανεία.

Από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Ραφαήλ, Λιτανεία.

Υποδοχή της Ιεράς Θαυματουργού Εικόνος Παναγίας Ξενιάς εκ Βόλου.(έργο του Ευαγγελιστού Λουκά).

Υποδοχή της Ιεράς Θαυματουργού Εικόνος Παναγίας Ξενιάς εκ Βόλου.(έργο του Ευαγγελιστού Λουκά).

Μεγάλη Παρασκευή, περιφορά επιταφίου.

Μεγάλη Παρασκευή, περιφορά επιταφίου.

Τα Ίμερα Πόντου.

Τα Ίμερα Πόντου.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου.

Οι μοναχές με την Ηγουμένη Συγκλητική και το βοηθητικό προσωπικό που ήρθαν από την Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου.

Οι μοναχές με την Ηγουμένη Συγκλητική και το βοηθητικό προσωπικό που ήρθαν από την Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου μετά την καταστροφή.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου μετά την καταστροφή.

Το Αγίασμα του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου.

Το Αγίασμα του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου.

Η Ηγουμένη Μαριάμ μπροστά στο Αγίασμα του Τιμίου Προδρόμου.

Η Ηγουμένη Μαριάμ μπροστά στο Αγίασμα του Τιμίου Προδρόμου.

Η Ηγουμένη Μαριάμ στην εξωτερική περίφραξη των κελίων της Μονής, όπου κρατάει τεμάχιο πέτρας το οποίο μετέφερε πίσω στην Ελλάδα και φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής.

Η Ηγουμένη Μαριάμ στην εξωτερική περίφραξη των κελίων της Μονής, όπου κρατάει τεμάχιο πέτρας το οποίο μετέφερε πίσω στην Ελλάδα και φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής.

Εξωτερική περίφραξη από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου.

Εξωτερική περίφραξη από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου.

Κύρια είσοδος του Ιερού Ναού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου.

Κύρια είσοδος του Ιερού Ναού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου.

Λεπτομέρεια της επιγραφής στα Ελληνικά.

Λεπτομέρεια της επιγραφής στα Ελληνικά.

Εντός του Καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου

Εντός του Καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου

Εντός του Καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου, όπου διακρίνεται το Ιερό Βήμα.

Εντός του Καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου, όπου διακρίνεται το Ιερό Βήμα.

Εντός του Καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου, Δεξιά.

Εντός του Καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου, Δεξιά.

Εξωτερικά του Καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου, πίσω μέρος.

Εξωτερικά του Καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου, πίσω μέρος.

Εξωτερικά του Καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου, Δεξιά.

Εξωτερικά του Καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου, Δεξιά.

Εξωτερικά του Καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου, Αριστερά όπου διακρίνονται τα Παρχάρια Όροι.

Εξωτερικά του Καθολικού του Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου, Αριστερά όπου διακρίνονται τα Παρχάρια Όροι.

Εσωτερική περίφραξη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου.

Εσωτερική περίφραξη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ιμέρων Πόντου.

Τα Παρχάρια Όροι.

Τα Παρχάρια Όροι.

Χειροτονία ενθρόνιση της Καθηγουμένης Μαριάμ Ανδρεάδου υπό του μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Σπυρίδωνος.

Χειροτονία ενθρόνιση της Καθηγουμένης Μαριάμ Ανδρεάδου υπό του μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Σπυρίδωνος.

Η Καθηγουμένη Μαριάμ Ανδρεάδου μετά την Ενθρόνιση.

Η Καθηγουμένη Μαριάμ Ανδρεάδου μετά την Ενθρόνιση.

Αναμνηστική φωτογραφία μετά την Ενθρόνιση της Καθηγουμένης.

Αναμνηστική φωτογραφία μετά την Ενθρόνιση της Καθηγουμένης.

Αναμνηστική φωτογραφία του μακαριστού Μητροπολίτου Ζιχνών και Νευροκοπίου κυρού Σπυρίδωνος μετά της Καθηγουμένης Μαριάμ Ανδρεάδου και την κατά σάρκα μητέρα της Θεοφανώ μοναχή, η οποία μόνασε και εκοιμήθη στην Ιερά Μονή

Αναμνηστική φωτογραφία του μακαριστού Μητροπολίτου Ζιχνών και Νευροκοπίου κυρού Σπυρίδωνος μετά της Καθηγουμένης Μαριάμ Ανδρεάδου και την κατά σάρκα μητέρα της Θεοφανώ μοναχή, η οποία μόνασε και εκοιμήθη στην Ιερά Μονή

Χειροτονία της Αδελφής Παρασκευής.

Χειροτονία της Αδελφής Παρασκευής.

Αναμνηστική φωτογραφία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου μας Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.κ. Ιεροθέου μετά την Χειροτονία της μοναχής Προδρόμης.

Αναμνηστική φωτογραφία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου μας Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.κ. Ιεροθέου μετά την Χειροτονία της μοναχής Προδρόμης.

X